OTC Vuosikokous

25.11.2019

16.12.2019 Ouluhallin kahviossa, klo 18.00.

Tervetuloa OTC vuosikokoukseen kuulemaan ja vaikuttamaan seuran toimintaan!

Paikkana on Ouluhallin kahvion neuvottelutila, Aika 16.12.2019, kello 18:00. 

ESITYSLISTA VUOSIKOKOUS
1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
4. Kokouksen läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen jäsenien toteaminen.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
7. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään
tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2019 – 2020.
10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista/vastuullisten henkilöiden
kulukorvauksista.
11. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuran puheenjohtaja
12. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan muut jäsenet (5kpl).
13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
14. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksut.
15. Muut esille tulevat asiat.
16. Kokouksen päättäminen.

Tilaisuudessa kahvi-, glögi- ja torttutarjoilu!

Terveisin,
OTC johtokunta