Oulu Triathlon & Cycling Ry:n vuosikokous 7.12.2016 kello 18:00

29.11.2016


Seuran vuosikokous lähestyy. Ohessa muistin virkistämiseksi sähköpostilistalle lähetetty kokouskutsu

Tervetuloa OTC:n vuosikokoukseen vaikuttamaa ja kuulemaan ensi vuoden toiminnasta!

Paikkana toimii Maikkulan monitoimitalo. Aika 7.12.2016 kello 18:00.

Aloitamme 17:30 glögien ja joulutorttujen merkeissä.

Asialista

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 3. Valitaan kaksi pöytökirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 4. Kokouksen läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen jäsenien toteaminen.
 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
 7. Seuran menestyneiden urheilijoiden palkitseminen.
 8. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
 9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2015 – 2016.
 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista/vastuullisten henkilöiden kulukorvauksista.
 12. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (= seuran puheenjohtaja).
 13. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan muut jäsenet.
 14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 15. Vahvistetaan liittymis- jäsen- ja kannattajajäsenmaksut.
 16. Muut esille tulevat asiat.
 17. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa