Kokouskutsu seuran vuosikokoukseen 17.12.2020 klo 19:00 (Teams)

2.12.2020

Tervetuloa osallistumaan seuran vuosikokoukseen 17.12.2020 klo 19:00.

Koronaepidemiasta johtuen vuosikokous järjestetään Teams-kokouksena, johon tulee ilmoittautua etukäteen allaolevalla lomakkeella. Teams-kutsut lähetetään vain tällä lomakkeella kerättyihin sähköpostiosoitteisiin:
https://forms.gle/xAwndtKKjfnAEQ4z7Kaikki vuosikokouksen dokumentit löytyvät seuran nettisivuilta Vuosikokous-osiosta:
https://www.otcoulu.fi/jasensivut/vuosikokous/

ESITYSLISTA VUOSIKOKOUS
1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
4. Kokouksen läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen jäsenien toteaminen.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
7. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään
tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2020 – 2021.
10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista/vastuullisten henkilöiden
kulukorvauksista.
11. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuran puheenjohtaja
12. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan muut jäsenet (5kpl).
13. Valitaan toiminnantarkastajat ja varajäsenet.
14. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksut.
15. Muut esille tulevat asiat.
16. Kokouksen päättäminen.